Internationella affärer i olika valutor innebär stora utmaningar, skapar osäkerhet och krävande manuella processer. Sealfx har ett komplett utbud av digitala tjänster för att automatisera din valutahantering.

 
 
 
Mer valuta för pengarna

Sealfx erbjuder en molnbaserad valutahanteringstjänst som hjälper företag att skapa förutsägbarhet och hantera de risker som följer med valutahantering. Med vår tjänst kan företag säkra sina risker direkt när de uppstår.

Vår tjänst möjliggör så kallad "seamless" kommunikation mellan företagens egna affärssystem och deras banker. Detta möjliggör automatisk hantering av de operationella valutaflödena direkt när de uppstår i företags inköps-/säljordersystem.

Sealfx hjälper företag att minimera behovet av manuell handpåläggning och undvika administrativa fel orsakade av den mänskliga faktorn.

 
 
 
Artboard 275seal.png
Digitalisering skapar mer tid för affären

Sealfx integrerar mot företagets befintliga affärssystem och automatiserar informationsflödet mellan företag och banker. Behovet för manuella processer och rutiner för att hantera valutaflöden minimeras.

 
 
 
Förutsägbarhet, kontroll och precision

Genom SfxAuto hanteras valutarisken direkt när den uppstår.

Tjänsten aggregerar, sorterar och nettar alla valutavolymer utan manuell handpåläggning.

Manuella felkällor reduceras, och valutakurseffekter elimineras ur resultaträkningen.

 
 
Artboard 337uppdaterad.png
 
Driver affären och ökar konkurrenskraften

Sealfx hjälper företag med internationell handel genom att hantera valutariskerna digitalt med en enkel och modern lösning. Genom SfxAuto kan företag automatisera och effektivisera sin valutahantering. Organisationen sparar tid, inträde och exit ur nya marknader förenklas och behovet av valutabuffertar minskar.

 
 
 

"


Med Sealfx har vi fått möjlighet att hantera valutariskerna i våra kund- och leverantörsfordringar på ett sätt som varit omöjligt förut. Tidigare hade vi stora valutakurseffekter varje månad, men nu säkrar vi, i stort sett helt automatiserat, alla våra större kund- och leverantörsfordringar, och valutakurseffekterna har minskat betydligt.

Odd Bolin


Group CFO, Sinch

"


Valutahantering har varit ett gissel för oss. Med SealFX lösning kan vi nu säkra alla våra valutaflöden i ett tidigare stadium och slipper den manuella hanteringen. Det underlättar också i diskussionen med ledning och styrelse.

Anders Gillberg


CFO, Proact IT Sweden

"


Nu säkrar vi vår marginal i varje bokning genom en digital lösning som även stödjer redovisningen av alla valutaaffärer vilket gör att vi nu kan frigöra tid och resurser på andra effektivitetsprojekt.

Cecilia Lindblom


Project Manager, Stena Line Travel Group

 
 
 
För enkel och modern valutahantering

Med Sealfx tjänster skapas utrymmet för företag att fokusera mer på sina affärer, och återta kontrollen över sin valutahantering. Sealfx hjälper företag att skapa konkurrenskraft och värde genom automatisering av manuella processer.

Nyfiken på hur vi kan hjälpa ditt företag? Hör av dig till Sven Stenberg så kan han berätta mer.

 
 
 

Några av våra kunder


Kund-loggor
sinch-logorättvit2
Kund-loggor
Kund-loggor-2
Kund-loggorEWORK GROUP
Kund-loggor