Myter kring valutaprocessen-Del 5

myt5final.jpg

”Man måste förstå alla krångliga begrepp inom valutavärlden innan man kan sköta sin valutarisk”

Begrepp som swap, pips, spread, tenor, derivat etc.. kan lätt ge en begynnande huvudvärk som gör att många ”drar sig” för att hantera sin valutarisk. Det finns ingen anledning för dig som driver en business att ge sig in i denna begreppsvärld utan du ska fokusera på din affär och låta vår digitala tjänst sköta dina valutabehov.

Vänd dig till Sealfx ifall du vill digitalisera hela valutaprocessen så du slipper denna huvudvärk.