Myter kring valutaprocessen-Del 3

myt3vitlogga.001.jpeg

”Vi köper in våra insatsvaror från utlandet i SEK så vi slipper valutarisken”


Kanske den största myten av dem alla! En leverantör som ”tar på sig” valutarisken tar alltid betalt för detta i sitt pris så begär in 2 st prislistor nästa gång du handlar – en i SEK och en i exv. EUR om insatsvaran produceras i ett euro land. Du kommer sannolikt att upptäcka att kursen mellan prislistorna inte överenstämmer med ”dagskursen” den dagen...

Inom vissa brancher är det vanligt att ”grossistledet” tar hand om valutasrisken på din bekostnad. Kontrollera alltid möjligheten att få betala dina inköp i valuta då denna valutahanteringssprocess numera är digitaliserbar vilket gör att du kan öka din affärsmarginal utan ökade administrativa kostnader – kontakta oss på SealFX för mer information. #digitalvalutahantering