Myter kring valutaprocessen- Del 7

MYTER KRING VALUTAPROCESSEN- Del 7

myt7version1.jpg

”Terminskursen utgör en prognos av en framtida förväntad spotkurs”

En ganska vanlig och felaktig förespegling är att kursen på en valutatermin är en prognos på hur spotkursen kommer att se ut i framtiden. Den korrekta definitionen är att skillnaden mellan terminskurs och spotkurs utgörs av räntedifferensen mellan de två valutorna som ingår i en termin. Denna ränteskillnad åskådliggörs som ett påslag eller avdrag (ibland kallad just räntepunkter el swappunkter) gentemot spotkursen som tillsammans bildar terminskursen. Det finns med andra ord ingen koppling mellan terminskurs och förväntad framtida spotkurs.