Myter kring valutaprocessen-Del 9

Myter kring valutaprocessen- Del 9

myt9done.jpg

”Genom att valutasäkra på prognos långt i förväg så säkrar jag min framtida nettomarginal”

I den perfekta världen utan avvikelser i pris och volym så stämmer detta – tyvärr så existerar inte den perfekta världen... 

Genom att valutasäkra framtida prognostiserade flöden så köper man sig (i bästa fall) lite tid när valutan rusar åt ”fel håll”. Vill man då skydda sin marginal så har man normalt ca 3-4 månaders respit att förändra i sin underliggande affär genom effektivitetsförbättringar, omförhandlingar kunder/leverantörer etc innan valutakursförändringarna slår igenom i ditt resultat. 

Lever ditt företag i en ”prisliste värld” med stabila valutavolymer så kan prognossäkring vara förträffligt! Lever däremot ditt företag i en ”realtids värld” med daglig internationell konkurrens på pris och volym/kvantitet så kan en prognossäkring ge katastrofala effekter...så bestäm i vilken värld just ditt företag verkar i innan du initierar din valutastrategi.