Myter kring valutaprocessen-Del 10

Myter kring valutaprocessen- Del 10

myt10.jpg

“Det är dyrt med valutaterminer” 

En inte helt ovanlig kommentar som vi ibland stöter på hos företag. Om vi bortser från den administrativa kostnaden (dvs hantering, utförande och uppföljning av terminsaffärer) som genom digitala tjänster idag är väldigt låga så återstår den finansiella kostnaden eller intäkten utifrån ränteskillnaden mellan de två valutorna. 

Idag är ofta resonemanget enligt följande för de som handlar med EUR el USD. 

Exportören - “Då terminskursen är lägre än spotkursen pga ränteavdrag så säljer jag hellre mina valutor i spotmarknaden och hoppas på en fortsatt försvagning av kronan” 

Importören - “Även om terminskursen är lägre än spotkursen pga ränteavdrag så tycker jag att kronan är undervärderad och borde stärkas snart så jag vill inte säkra inköpen på denna nivå” 

Man kan diskutera vem av ovan som har mest problem.....Det starka råd vi skulle vilja ge båda dessa aktörer är att kontakta sin bank, revisor eller närmaste finans konsult och göra en enkel Value at Risk kalkyl för att förstå vilken “riskpremie” som ovan resonemang genererar och som skulle kunna slå rakt på sista raden i resultaträkningen. 

Vill man även fortsättningsvis agera utifrån spotmarknaden så har man åtminstone grundat beslutet utifrån fakta (med ett 95% konfidensintervall)