Myter kring valutaprocessen-Del 8

Myter kring valutaprocessen- Del 8

myt8.jpg

Vi har en naturlig hedge i EUR så vi gör inga valutasäkringar” 
Ibland träffar vi företag som köper och säljer i samma valuta och menar att de därmed har en ”naturlig hedge”. Att detta är en myt är snarare regel än undantag då det finns många ”fällor” som måste genomlysas innan ovan citat kan bli en sanning.  

Om du har ett svenskt bolag med SEK som din funktionella valuta och idag gör en affär med ett inköp och en försäljning i exv. EUR så har du i bästa fall en positiv marginal i EUR idag som realiseras i samband med framtida betalningar till leverantör och från kund. Att inte veta hur stor marginal i SEK denna affär generar innebär en stor risk då du sannolikt har en hel del kostnader som löner, hyror, skatter etc.. som bara kan betalas med SEK.  

Att inte fastställa din SEK marginal vid affärstillfället utsätter du ditt bolag för en hög risk som sällan uppskattas av styrelse, ägare och analytiker.