Support

Som kund eller partner erbjuder Sealfx first-line support. Vid supportärenden, vänligen kontakta vår support alternativt din kontaktperson så hjälper vi dig omgående.

Mail: support@sealfx.com
Telefon: +46 8 59 84 31 00