DUTONE.jpg

Automatisering skapar mer tid för affären

Sealfx integrerar i företagets befintliga affärssystem och automatiserar informations-flödet mellan företag och banker. Behovet för manuella processer och rutiner för att säkra valutaflöden minimeras.

DUTONE.jpg

Förutsägbarhet, kontroll och precition

Genom SfxAuto hanteras valutarisken direkt när den uppstår.

Tjänsten aggregerar, sorterar och nettar alla valutavolymer utan manuell handpåläggning.

Manuella felkällor reduceras, och valutakurseffekter elimineras ur resultaträkningen.

DUTONE.jpg

Driver affären och ökar konkurrenskraften

Sealfx hjälper företag med internationell handel genom att hantera valutariskerna digitalt. En digital lösning för enkel och modern banking. Genom SfxAuto kan företag automatisera och effektivisera sin valutahantering. Organisationen sparar tid, inträde och exit ur nya marknader förenklas och behovet av valutabuffertar minskar.