För företag som önskar låsa in sin marginal direkt i samband med att risken uppstår i den egna affären och därmed undvika valutakurseffekter på resultatet t.ex företag med tunn marginal eller med valutaslag på marginalen.

 
 

Sfx Auto

Sfx Auto hanterar företagets valutaprocess digitalt vilket eliminerar valutarisken automatiskt och gör det enklare för företaget att göra internationella affärer.

För företag som löpande önskar låsa in marginal och slippa valutakurseffekter på kanske en redan tunn marginal, saknar resurser att efterleva sin valutapolicy på ett effektivt sätt, eller har svårigheter att likviditetsprognostisera valutan

Från den tidpunkt företaget gör en affär och skriver avtal och till dess betalning sker kan det ibland ta flera månader. Under denna tid exponeras man för en valutarisk, något som kan göra en lönsam affär till en olönsam affär.

  • Sfx Auto hanterar företagets valutarisk med automatik genom att företaget kan valutasäkra varje affärstransaktion när den inträffar, vid order eller faktura tidpunkt.

  • Sfx Auto frigör resurser från tidskrävande rutinarbete, och minskar risken för fel pga den mänskliga faktorn.

  • Sfx Auto erbjuder också effektivare rapportering med inbyggt bokföringsstöd, analyser och rapporter.

 
Sfx-auto.png
 
 

 

Valutarisken uppstår då valutakursen rör sig från det att affären görs till dess att betalning sker

 
 
modell.png

Varför Sfx Auto

  • Sfx Auto eliminerar valutarisken automatiskt direkt när den uppstår.

  • Effektivare rapporteringen med inbyggt bokföringsstöd, analys och rapporter.

  • Kontroll och precision på valutariskhanteringen.

  • Skyddar kassaflöde och vinstmarginaler.

  • Sparar tid och minskar mänskliga fel genom att eliminera manuella processer.


För mer information kontakta gärna oss.