Sfx Auto möjliggör automatisk kommunikation mellan företagens egna affärssystem och deras banker för hantering av de operationella valutaflödena direkt när de uppstår i kundens inköps-/säljordersystem.

 
 

Med Sealfx får företag ett enkelt, modernt och digitalt stöd för valutahantering. Tjänsten hanterar effektivt dina valutaaffärer med din bank och säkerställer samtidigt en korrekt redovisning.

Mellan bank och företag:

Sealfx integrerar mot företagets befintliga affärssystem.

Sealfx har integration mot de nordiska storbankerna.

Informationsflödet mellan företag och bank automatiseras. Behovet för manuella processer och hantering av informationsöverföring minimeras då valutahanteringen sker automatiskt.

Minimerar valutarisker

Sealfx aggregerar, sorterar och nettar alla valutavolymer utan manuell handpåläggning. Exekvering av valutakontrakt sker mellan företag och bank direkt när risken uppstår.

Valutarisken minimeras genom att hantera den vid dess uppkomst. Genom digital riskhantering ökar precisionen.

 
auto2.png
 

Anmäl intresse för Sfx Auto