För företag som väljer att inte valutasäkra hela eller delar av sin affär men som måste hantera in och utbetalningar i utländska valuta.

 
 

Sfx Clear

Automatisk valutakontotjänst.

Många företag lägger ned mycket tid och kraft på att manuellt kontrollera sina valutatransaktioner och saldot på sina valutakonton

Sfx Clear är en automatisk lösning som hanterar din likviditet i valuta digitalt, helt utan manuella processer.

Sfx Clear toppar upp eller tömmer dina valutakonton varje dag gentemot företagets SEK konto enligt specifika valutaregler. På det sättet samlar du upp likviditet i din funktionella valuta och reducerar både valutarisk och räntekostnader för utnyttjade krediter.

Sfx Clear underlättar valutahanteringen och ger er saldokontroll på era valutakonton.

Sfx-clear.png
 
 

 

Sealfx Clear justerar automatiskt och regelbundet dina valutasaldon till önskvärda nivåer, allt enligt din valutapolicy

 
 
Sfx Valutor.png
 

Varför Sfx Clear

  • Automatisk hantering av företagets valutakonton efter kontospecifika regler - minimerar den operativa risken från den mänskliga faktorn

  • Tar bort manuell hantering och frigör resurser.

  • Minska räntekostnaden genom att automatiskt täcka negativt saldo.

  • Automatiskt bokföringsstöd och rapporter.


För mer information kontakta gärna oss.