Läs om vad några av våra kunder tycker om Sealfx

 
sinch2.png

”Med Sealfx har vi fått möjlighet att hantera valutariskerna i våra kund- och leverantörsfordringar på ett sätt som vart omöjligt förut. Tidigare hade vi stora valutakurseffekter varje månad, men nu säkrar vi, i stort sett helt automatiserat, alla våra större kund-och leverantörsfordringar, och valutakurseffekterna har minskat betydligt. Att uppnå samma effekt med manuella säkringar var aldrig något alternativ, vi har inte de personalresurserna”’

Odd Bolin, (Former) Group CFO

proact (kopia).png

“Valutahantering har varit ett gissel för oss. Med Sealfx kan vi nu säkra alla våra valutaflöden i ett tidigare stadium och slipper den manuella hanteringen. Det underlättar också i diskussionen med ledning och styrelse.”

-Anders Gillberg, Finance Manager

stenaline200x200.png

“Nu säkrar vi vår marginal för varje bokning genom en digital lösning som även stödjer redovisningen av alla valutaaffärer vilket gör att vi nu kan frigöra tid och resurser på andra effektivitetsprojekt”

-Cecilia Lindblom, (Former) Finance Manager