Gör världen till din hemmamarknad

Internationella affärer i olika valutor innebär stora utmaningar, skapar osäkerhet och krävande manuella processer. Sealfx har ett komplett utbud av digitala tjänster för att automatisera din valutahantering.

 
 
Hur valutan hanteras kan vara det som gör skillnaden mellan vinst och förlust

Hur väl exponering i utländsk valuta hanteras är ofta skillnaden mellan en bra och en dålig affär. Idag kan i princip all valutahantering automatiseras. Ändå är många företag fortfarande beroende av manuella processer som möter olika utmaningar:

  • Ont om interna resurser för att hantera valutaflödena enligt policy på ett optimalt sätt.
  • En affärsmodell som ger valutasvängningar vilka slår på marginalen och skapar osäkerhet för både ledning, styrelse och aktieägare.
  • Avsaknad av enkla verktyg för att analysera exponeringar, prognostisera likviditetsbehov och mäta valutasäkringsresultat.
 

Sealfx på 1 minut

 
 
Våra tjänster

Sealfx har utvecklat digitala tjänster som både förenklar och effektiviserar valutahanteringsprocessen för företag som arbetar internationellt. Med ditt företagsbehov i fokus sker valutahanteringen helt automatiskt mot din bank.

 

För företag som väljer att inte valutasäkra hela eller delar av sin affär men som måste hantera in och utbetalningar i utländska valuta.

För företag som önskar låsa in sin marginal direkt i samband med att risken uppstår i den egna affären och därmed undvika valuta-kurseffekter på resultatet t.ex företag med tunn marginal eller med valutaslag på marginalen.

För företag som vill valutasäkra sitt prognostiserade kassaflöde, tex företag som har en affärsmodell med fast prislista mot marknaden.

Anpassar valutaposition till betalflöden.

 
Så här säger några av våra kunder

“Valutahantering har varit ett gissel för oss. Med Sealfx kan vi nu säkra alla våra valutaflöden i ett tidigare stadium och slipper den manuella hanteringen. Det underlättar också i diskussionen med ledning och styrelse.”

- Anders Gillberg, Finance Manager Proact

“Nu säkrar vi vår marginal för varje bokning genom en digital lösning som även stödjer redovisningen av alla valutaaffärer vilket gör att vi nu kan frigöra tid och resurser på andra effektivitetsprojekt”

- Cecilia Lindblom, (Former) Finance Manager Stena TG

 

”Med Sealfx har vi fått möjlighet att hantera valutariskerna i våra kund- och leverantörsfordringar på ett sätt som vart omöjligt förut. Tidigare hade vi stora valutakurseffekter varje månad, men nu säkrar vi, i stort sett helt automatiserat, alla våra större kund-och leverantörsfordringar, och valutakurseffekterna har minskat betydligt. Att uppnå samma effekt med manuella säkringar var aldrig något alternativ, vi har inte de personalresurserna”

- Odd Bolin, (Former) Group CFO Sinch

 
 
 
”Money never sleeps, but now at least you can”

– Gordon Gecco